Finančno opismenjevanje učiteljev

V šolskem letu 2023/2024 bomo izobrazili 11. generacijo učiteljev. Prijavite se preko sistema KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Naše izobraževanje najdete v Katalogu na strani 444-445). Preverite seznam osnovnih in srednjih šol, kjer program finančnega opismenjevanja izvajajo. Preberite tudi  izkušnje petih učiteljev, ki v svojih učilnicah skrbijo, da mladi pridobivajo znanje s področja osebnih financ.

Kaj dobite:

Kotizacija za celotni 5-mesečni program: 59,54 evrov (z DDV)
Prijave možne do ponedeljka, 31. decembra 2023.

Predavanja bodo potekala: od januarja do maja 2024

ZA STARŠE

Na izobraževanju se nam seveda lahko pridružite tudi starši in posamezniki, ki si želite tovrstnih znanj.
Kako se lahko prijavite? Pišite nam na moje.finance@finance.si, kjer vam bomo prijazno predali vse informacije.

*Termini izvedbe predavanj v šol. letu 2023/2024*

1. Predavanje: torek, 16. januar 2024
– predavanje bo potekalo v ŽIVO v Ljubljani, v prostorih Ekonomske fakultete
– začetek ob 15.00
– predavatelj: Aleš Lisac, strokovnjak za marketing in podjetnik

2. Predavanje: sreda, 21. februar 2024
– predavanje poteka prek spleta
– vklop v živo ob 15.00
– predavatelja: Tine Verbole, vodja divizije Poslovanje s prebivalstvom in malimi podjetje, UniCredit Banka Slovenija
in Jure Ugovšek, odgovorni urednik Mojih financ

3. predavanje: sreda, 20. marec 2024
– predavanje poteka prek spleta
– vklop v živo ob 15.00
– predavatelj: Vid Pajič, direktor področja analiz Triglav Skladi

4. predavanje: sreda, 17. april 2024
– predavanje poteka prek spleta
– vklop v živo ob 15.00

5. predavanje: sreda, 15. maj 2024
– predavanje bo potekalo V ŽIVO v Ljubljani, v prostorih Ekonomske fakultete
– začetek ob 15.00
– predavateljica: Laura Smrekar, kadrovska strokovnjakinja

O finančnem izobraževanju učiteljev

Vodilna slovenska revija za upravljanje osebnega premoženja Moje finance v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki in učitelji vsako šolsko leto za višje razrede osnovnih šol (7., 8. in 9. razred) ter vse letnike srednjih šol organizira izobraževanje o finančnem opismenjevanju za učitelje MLADI in DENAR. K projektu se lahko prijavijo vse osnovne in srednje šole. Ker pa so starši najboljši učitelji svojih otrok, letos projekt širimo, tako da se izobraževanj lahko udeleži tudi vsak starš.

V letu 2019 je bilo v projekt vključenih preko 150 šol, v programu se je izobraževalo 250 učiteljev, v krožke, ki jih po izobraževanju izvajajo učitelji, pa je vključenih več kot 1.000 mladih iz celotne Slovenije. Do leta 2023 je priključenih učiteljev in šol še več.

Kako poteka izobraževanje?

Učitelji se med letom udeležijo več izobraževalnih delavnic, prejmejo pa tudi priročnik za učitelje finančnega opismenjevanja mladih kot vsebinsko podlago za krožek, ki ga pozneje vodijo na šolah.

Izobraževanja potekajo vsako leto od januarja do maja.

Vsebina priročnikov, ki jih na izobraževanju prejmejo učitelji, temelji na anketi, ki smo jo opravili med osnovnošolci, kaj bi se sami želeli učiti o upravljanju denarja, hkrati pa smo s strokovnjaki vanje vključili tudi druge povsem praktične teme, za katere menimo, da bi jih otroci in mladostniki morali spoznati na poti do ustrezne finančne pismenosti.

Krožek finančnega opismenjevanja na šolah bodo vodili učitelji, ki so tam zaposleni, lahko pa bi vključevali tudi strokovnjake iz širše lokalne skupnosti, se tako dodatno povezovali z okoljem in ustvarjali nove povezave. Učitelji si bodo pomagali s priročnikom, med izvajanjem krožka pa bodo imeli vseskozi na voljo tudi podporo strokovnjakov, piscev priročnika.

Kaj bodo učenci, učitelji in šola pridobili s krožkom mladi in denar?

Izkušnje kažejo, da je pri nas znanje upravljanja denarja, tudi zaradi neustrezne obravnave v slovenskem šolskem sistemu, na zelo nizki ravni. Cilj projekta finančnega opismenjevanja mladih je, da se to v prihodnje postopoma izboljša.

 • Učenci in dijaki se bodo seznanili z osnovami gospodarnega upravljanja denarja, postali finančno bolj pismeni in s tem bolj samozavestni ter sprejemali ustrezne finančne odločitve.
 • Učitelji bodo tudi sami pridobili kakovostno znanje s področja upravljanja osebnega premoženja.
 • Šola bo zaradi krožka postala zanimivejša in s tem dosegla določeno konkurenčno prednost pred drugimi šolami, kjer krožka ne bodo imeli.

Običajno vsako leto maja za šolarje in dijake, ki sodelujejo v krožku MLADI IN DENAR, poteka tudi tekmovanje iz finančne pismenosti za mlade. Izjema, ko tekmovanje ni potekalo, je bilo v obdobju epidemije. O nadaljni izvedbi bomo učitelje pravočasno obvestili.

Šola oziroma učitelj bo ob vključitvi v projekt:

 • prejel strokoven priročnik za učitelje kot temeljno gradivo za poučevanje finančnega opismenjevanja mladih;
 • deležen petih izobraževalnih srečanj, delavnic, ki jih bodo vodili finančni in kadrovski strokovnjaki;
 • dobil dostop do podpore svetovalcev;
 • imel možnost povezovanja in izmenjave primerov dobre prakse med sodelujočimi šolami in učitelji;
 • prejel izvod revije Moje finance na vsaki delavnici posebej.

Vsebina izobraževanj

 1. Kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja?
 2. Starši mi dajejo 100 evrov mesečne žepnine, a mi denarja vedno zmanjka! Zakaj?
 3. Kako naj privarčujem za nov telefon, avtomobil, stanovanje
 4. Rad bi zaslužil denar! Toda kako?
 5. S spletnim nakupom do športnih copat! Kje jih dobim najceneje?
 6. Hm, zakaj v trgovini zapravim toliko denarja? (trženjska hipnoza)
 7. Rad bi šel na izmenjavo dijakov v tujino
 8. Po srednji šoli želim na študij v Anglijo ali ZDA
 9. Kako naj izberem svoj sanjski poklic?
 10. Rad bi opravljal »zeleni poklic«! Kaj vse lahko počnem?
 11. Kako najti idejo za svoj posel
 12. Rad bi ustanovil svoje podjetje! Toda kako?
 13. Rad bi postal mojster za domača popravila
 14. V kateri banki varčevati, da bo to najbolj ugodno
 15. Banka mi ponuja 300 evrov posojila za poletno potovanje! Hm, zakaj pa ne?
 16. Zakaj ne potrebujem kreditne kartice
 17. Katera zavarovanja sploh potrebuje mladostnik
 18. Kako z delnicami in skladi do zaslužka
 19. Kako iz 100 evrov v enem letu narediti 300 evrov – finančne piramide in prevare!
 20. Potrebujem frizerja in avtomehanika, ko zbolim, zdravnika, kdaj pa neodvisnega osebnega finančnega svetovalca?
 21. Zakaj in katere davke moramo plačevati?
 22. Kako lahko tudi jaz pustim svoj ekonomski pečat v družbi (ekonomska soodvisnost)
 1. Kako z načrtovanjem izdatkov prihranim 20 % na mesec?
 2. S prodajo rabljenih stvari lahko lepo zaslužim! Kako pa?
 3. Kdo, kdaj in kako naj vlaga v nepremičnine
 4. Z zlatom bom zagotovo zaslužil! Pa res?
 5. Rad bi vlagal v alternativne naložbe! Hm, kaj to sploh so?
 6. 5 korakov do super pokojnine pri 50 letih
 7. Kako v 15 minutah ugotovim, ali je naložba primerna zame?
 8. 8 napak, ki jih navadno naredimo pri sklepanju zavarovanj
 9. Želim postati podjetnik! Kakšne veščine potrebujem?
 10. Kako finančno uspeti in se ob tem lepo imeti

Kaj udeleženci pridobijo na naših izobraževanjih?

 • Naučijo se samostojnega upravljanja z denarjem.
 • Naučijo se ustrezno varčevati, zavarovati, uresničiti svoje cilje.
 • Naučijo se živeti brez dolgov.
 • Naučijo se poskrbeti za varno finančno prihodnost.

Tekmovanje: Učenci in dijaki se lahko vsako leto udeležijo tudi državnega tekmovanja iz finančne pismenosti. Več o tem TU. V šolskem letu 2022/2023 bo to potekalo 12. maja 2023.

 • Sonja Sušin, Šola za storitvene dejavnosti, Šolski center Velenje

  »Koristna znanja profesionalcev na izobraževanju Mojih financ so nas, učitelje, navdihnila in idejo, da bi teme uvrstili v odprti kurikulum, je vodstvo šole podprlo. Tako smo že v šolskem letu 2014/2015 v programu ekonomski tehnik začeli izvajati 35-urni modul osebne finance. Dijaki imajo o tej tematiki polno vprašanj, pripravljeni so na raziskovanje in debato ter so vsakič zaskrbljeni, ko se pogovarjamo o pokojninah ali ekologiji. V 4. letniku znanje o davkih in naložbah poglobimo pri finančnem poslovanju. Naši dijaki so na koncu finančno pismeni.«

 • Gabrijela Blaznek, učiteljica ekonomskih predmetov na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje

  »Predavanja, podprta z različnimi praktičnimi primeri, ki sem se jih pred tem udeležila, so zame neprecenljiva. Še zlasti sem bila vesela, ker lahko predavatelje povprašala še za kakšen nasvet. Dijaki se radi učijo praktičnih stvari, še najbolj, če so življenjske. Pri pouku so aktivni, sodelujejo in razmišljajo, so podjetni. V pogovorih pa ugotavljam, da jim nekatere stvari že prihajajo v navado, na primer vodenje evidence izdatkov, nakupovanje s pripravljenimi listki … Najbolj jih zanima tisto, kar preizkusijo, recimo vodenje izdatkov z uporabo mobilne aplikacije, simulacija nakupa skladov, informacije, kako zaslužiti prek študentskega servisa, kako se pripraviti na nakup …«

 • Ivana Ciglič, učiteljica strokovnih teoretičnih predmetov na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje

  »Znanje, ki sem ga pridobila na izobraževanjih, je pomembna podpora pri učenju veščin, ki naj bi pripomogle k boljšemu ravnanju z denarjem. Dijaki poslušajo, sodelujejo, kritično razmišljajo. Najbolj jih zanimajo teme, kako do dodatnega zaslužka ter kdaj in kje lahko začnejo varčevati. Finančno opismenjevanje je kot redni pouk namenjeno le ekonomskemu tehniku, za gimnazijce pa bomo izvajali deseturno delavnico v okviru obveznih izbirnih vsebin. Ta predmet imenujemo moje finance, poučujem pa ga 34 ur – dve uri na teden.«

 • Andreja Šifer iz Osnovne šole Gorica Velenje

  »Finančna pismenost je ena izmed temeljnih kompetenc, s katero bi morali opremiti učence za sodobno življenje.«

 • Marija Kunster Koritnik, Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti

  »Pri pouku vedno zelo rada delam na primerih, na zgodbah, ker opažam, da je to pot, da si dijaki lažje zapolnijo stvari. Na spletu je ogromno informacij, s katerih bi lahko črpala, a želela sem, da bi na enem mestu dobila kakovostne informacije, ker selekcioniranje, kaj je v redu in kaj ni, vzame ogromno časa. Želim si, da bom del vsebine – o varčevanju, o načrtovanju svojih osebnih financ in tako naprej prenesla tudi v razred. Da jim bom lahko dala popotnico za življenje, kako ravnati pravilno z denarjem.«

 • Anja Vrečko, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

  »Opažamo finančno nepismenost, na tem se res premalo dela. Prišla sem zaradi izbirnega predmeta, ker bi želeli otrokom ponuditi dodatno znanje, ker se o denarju izjemno malo govori na takšen način. Veselim se nadaljnjih predavanj, saj so me vse tematike pritegnile.«

 • Andrej Martinek, Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana

  »Veliko je bilo uporabnih informacij, predavanja so se meni osebno zdela zelo zanimiva. Najbolj pa mi je bilo všeč dejstvo, da predavatelji predajajo snov tudi iz lastnih izkušenj, da ni predavanje ena sama suhoparna teorija. Po zdaj zaključenih predavanjih imam namen ponuditi učencem to tematiko v obliki interesne dejavnosti.«

 • Simona Bevk, razredna učiteljica

  »Na izobraževanje sem se v prvi vrsti prijavila iz osebnih razlogov, ker sem se odločila za nakup stanovanja in sem sem v tem procesu spoznala, da o financah pravzaprav nič ne vem. Izobraževanje se je izkazalo za dobro odločitev. Najprej bom dobro predelala gradivo, znanje, ki sem ga pridobila, potem pa bom mogoče poskusila uvesti krožek za starejše učence.«

 • Aleksandra Soršak, Srednja zdravstvena šola Ljubljana

  »Izobraževanja sem se udeležila že drugič. Če sem prvič pridobivala znanje, sem ga drugič poglabljala. Malce me je bilo sicer strah, da bom poslušala čisto enaka predavanja, ampak je bil strah odveč (smeh). Všeč mi je, da so osebne finance predstavljene iz več zornih kotov. Uporabna predavanja tako zame osebno kot za dijake, ki jim bom predajala znanje naprej.«

 • Helena Klančnik, Osnovna šola Trbovlje

  »Osebne finance me zanimajo in sem vesela, da sem se udeležila izobraževanja. Poučujem namreč etiko in v osmem razredu imamo poglavje o financah. A po mojem mnenju tematika v teh učbenikih ni najbolje predstavljena, tako da mi bo zdaj to pridobljeno znanje pomagalo, da bom temo veliko bolje predstavila učencem. Veseli pa me tudi dejstvo, da bomo z nadarjenimi učenci imeli na šoli tudi krožek, ki bo posvečen financam.«

 • Petra Ramšak, Šola za storitvene dejavnosti Šolskega centra Velenje

  »Predavanja so bila zelo koristna – pokrivala so vse aktualne teme s področja osebnih financ, trenutno dogajanje na trgih, kako in kdaj vlagati. To mi je bilo zelo všeč! In čeprav sem ekonomistka, sem se naučila veliko novega, o nekaterih stvareh pa sem morala kar malo pobrskati po spominu. Drobec celotnega izobraževanja sem takoj »odnesla v razred«, in sicer o trendih glede zaposlovanja, poklicev prihodnosti in tudi konkretno izkušnjo študija v tujini, ki jo je z nami delila Eva Smrekar. Res bi bilo dobro, da bi bilo finančno opismenjevanje redni predmet že proti koncu osnovne šole in v vseh srednjih šolah. Mladi tega znanja na večini srednjih šol in fakultet ne dobijo, zato imajo tudi kot odrasli pogosto težave pri ravnanju z denarjem.«

 • Branko Strgar, učitelj športne vzgoje, Osnovna šola Podbočje

  »Veselil sem se izobraževanja, ker me finance osebno zanimajo in menim, da so otroci v osnovnih šolah bistveno premalo seznanjeni z upravljanjem denarja. Predavanja so bila na zelo visoki ravni, vsako predavanje je bilo zanimivo in nekaj posebnega. Tudi zelo v »stiku s časom« – imeli smo denimo pogovor po Skypu iz Londona. Mojim financam kot organizatorju priporočam še večjo popularizacijo po šolah, saj se mora takšno znanje širiti, da bi ga pridobili tudi učenci in starši.«

 • Cirilla Deveta, Državni tehnični zavod Žige Zoisa Trst

  »Izobraževanje finančnega opismenjevanja me je pritegnilo, ker podobnih predavanj v Italiji ni. Projektu sem se pridružila, ker so na moji šoli finance vključene v sami smeri zavoda in so med temeljnimi predmeti. Predavanja so se mi zdela izredno zanimiva. In naj ob koncu izobraževanja potrdim, da so bila v živo še veliko bolj. Na tečaju finančne pismenosti ste zadeli bistvo vsega tega, kar sama poučujem: finance, denar, kaj vse z denarjem, denarni, finančni in nepremičninski trg ter alternativne naložbe. Zelo veliko gradiva sem dobila tudi glede marketinga, ki je tako aktualen in dinamičen in v stalnem vzponu v sedanji ekonomiji.«

 • Tadej Legat, Gimnazija Vič, profesor fizike

  »Na izobraževanje sem se prijavil, ker me področje financ zanima in ker vodim tudi nacionalni projekt za nadarjene dijake. V tem projektu je tudi precej finančnega dela, tako da mi vsako novo pridobljeno zanje pride prav. Vseh pet predavanj je bilo enkratnih, zdijo se mi izrednega pomena zaradi enega razloga – ne glede na to, kaj boš v življenju počel, delal, kakšen bo tvoj poklic, je osnovno finančno znanje temelj za upravljanje osebnega premoženja.«

Predavatelji

Vid Pajič

Vid Pajič je direktor področja analiz v družbi Triglav Skladi.

Read More
Jure Ugovšek

Jure Ugovšek, MBA

Jure Ugovšek je odgovornik urednik revije in portala Moje finance.

Read More
Tine Verbole

Tine Verbole

Tine Verbole je vodja divizije Poslovanje s prebivalstvom in malimi podjetji v UniCredit Banka Slovenija d. d.

Read More

Aleš Lisac

Mag. Aleš Lisac je podjetnik od leta 1989. Vodil je podjetja v petih državah. Aleš je avtor, predavatelj, marketinški svetovalec.

Read More

Laura Smrekar

Laura Smrekar je po izobrazbi diplomantka sinologije. Ima 15 let izkušenj na področju trga dela in kadrovanja. Karierno pot je začela v vodilni svetovni agenciji za upravljanje človeških virov.

Read More

Za vsa dodatna vprašanja, želje, pobude
se lahko obrnete na uredništvo revije Moje finance
na e-pošto: moje.finance@finance.si
ali po telefonu: 01/30 91 473.