Background Image

Tekmovanje iz finančne pismenosti

O izvedbi tekmovanja iz finančne pismenosti za mlade v šolskem letu 2021/2022 trenutno na splretni strani še ni novih informacij. O izvedbi boste učitelji pravočasno obveščeni.

Informacije preteklih tekmovanj

Revija Moje finance bo tudi v letu 2020 za vse tiste učence, ki obiskujejo krožek Mladi in denar ali se vsebin iz Priročnika 1 in Priročnika 2 za učitelje finančnega opismenjevanja mladih učijo v okviru drugih predmetov, organizirala že 6. državno tekmovanje mladih iz finančne pismenosti.

Državno tekmovanje iz finančne pismenosti je potekalo 6. maja 2020, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Pravila tekmovanja:

 • Vprašanja so iz vsebin izbranih poglavij iz Priročnika 1 in poglavij iz Priročnika 2 oziroma posodobljenega priročnika za učitelje finančnega opismenjevanja mladih.
 • Učenci test pišejo 45 minut.
 • Test obsega 30 vprašanj.
 • Reševanje testa poteka z obkroževanjem pravilnih odgovorov.
 • Vsako vprašanje ima pravilen samo en odgovor.
 • Vsak pravilni odgovor šteje eno točko, kar pomeni, da je maksimalno število točk v primeru vseh pravilnih odgovorov 30.
 • Zmagovalec tekmovanja je tisti učenec, ki med vsemi tekmovalci zbere največ točk.
 • Najboljših pet tekmovalcev prejme zlata priznanja, drugih pet srebrna in tretjih pet bronasta priznanja.
 • Vsaka šola lahko tekmuje z največ tremi tekmovalci.
 • Tri tekmovalce za tekmovanje izbere učitelj krožka Mladi in denar bodisi z internim tekmovanjem na šoli bodisi kako drugače, to je prepuščeno šoli sami.
 • Zmagovalna šole je tista šola, ki s tremi tekmovalci zbere največ točk (rezultati vseh treh tekmovalcev se seštejejo).
 • Naj učitelj je tisti učitelj, ki krožek Mladi in denar vodi na zmagovalni šoli.

Pravila tekmovanja je pripravilo uredništvo revije Moje finance.
Ljubljana, marec 2019

Priporočeno branje:

 • Sorry, no results were found, search again?