Vid Pajič

Vid Pajič je direktor področja analiz v družbi Triglav Skladi. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V družbi Triglav Skladi je zaposlen kot Direktor področja analiz, pred tem je deloval v področju analiz in kasneje v področju upravljanja upravljanja investicijskih skladov. Upravlja tudi delniški sklad Triglav zeleni ter obvezniški sklad Triglav High Yield Bond. Je avtor več poljudnih in strokovnih člankov na temo naložb, investiranja ter trajnostnega investiranja. Kot strokovnjak iz prakse je predaval na več fakultetah, strokovnih združenjih ter na več drugih dogodkih.