Tine Verbole

Tine Verbole je vodja divizije Poslovanje s prebivalstvom in malimi podjetji v UniCredit Banka Slovenija d. d. Magistriral je leta 2008 na University of Birmingham, na programu »MSc in Investments«. Po podiplomskem študiju v Angliji je leta 2008 profesionalno pot nadaljeval v UniCredit Banka d. d. kot upravljavec premoženja. Od leta 2010 do 2015 je bil vodja oddelka Upravljanje premoženja, ki je bil znotraj Privatnega bančništva odgovoren za naložbeno strategijo, upravljanje portfeljev in alokacijo premoženja strank. Leta 2015 je prevzel mesto internega trenerja, kjer je skrbel za področje performance managementa, izobraževanja ter coaching svetovalcev. Od leta 2018 do 2020 je vodil enoto Privatnega bančništva, v letu 2021 pa šest zalednih oddelkov znotraj Bančne operative. Je avtor različnih člankov in prispevkov s področja finančnih trgov in osebnih financ, predavatelj v okviru različnih programov Združenja bank Slovenije (Bančna šola, Pripravljalni seminar za brokerski izpit B in C).
.