Samo Lubej

Mag. Samo Lubej je eden vodilnih slovenskih neodvisnih strokovnjakov na področju naložbenih financ in premoženjskega svetovanja. Ob tem je podjetnik, vlagatelj, predavatelj, svetovalec in avtor oziroma soavtor šestih knjig. Njegovih predavanj se je udeležilo vsaj 11 tisoč slušateljev tako doma kot v tujini. Na področju naložbenih financ je svetoval že več kot 700 posameznikom, družinam in podjetjem. Kot solastnik in/ali start-up menedžer je sodeloval pri zagonu devetih podjetij. S področja naložbenih financ in zavarovalništva mu pripada avtorstvo že več kot 700 strokovnih člankov in drugih prispevkov v medijih. Na samostojni podjetniški poti je od leta 1997. Leta 2004 je ustanovil podjetje Finančni center, d. o. o., ki je prvo na Slovenskem trgu ponudilo storitev plačljivega naložbenega svetovanja. Odločen je, da s prvo družinsko pisarno (Family Office) v Sloveniji vnovič postavi nova merila pri celostni skrbi za premoženje.