Kruno Abramovič, CFA

Kruno Abramovič je predsednik društva CFA Slovenija, ki zasleduje in promovira najvišje etične standarde ter strokovno in profesionalno odličnost na področju upravljanja premoženja in investicij v Sloveniji in regiji. Društvo CFA Slovenija je eno izmed 157 lokalnih društev organizacije CFA Institute, ki združuje več kot 150 tisoč članov iz 165 držav. Zavzemajo se za to, da so interesi vlagateljev in drugih strank vedno na prvem mestu ter da finančni trgi optimalno delujejo. Takšna finančna industrija je v korist celotni družbi. Društvo CFA Slovenija ima 79 članov, večina jih je iz Slovenije. Člani so upravljavci premoženja, finančni analitiki, akademiki in drugi finančni strokovnjaki. Zaposleni so v družbah za upravljanje, bankah, zavarovalnicah, družbah zasebnega lastniškega kapitala (private equity), na fakultetah, v svetovalnih in revizorskih podjetjih, regulatorjih in drugje. Društvo CFA Slovenija ni interesno združenje določene panoge, ampak profesionalno združenje vseh, ki si prizadevajo izboljšati finančno industrijo.