• Finančna šola PROAKTIVNI

  Finančno opismenjevanje za vse, ki želijo bolje upravljati s svojim premoženjem.
  S specializiranimi delavnicami boste izvedeli vse, kar morate vedeti o nepremičninah, vlaganju, pokojnini …

   

  NOVO! Torek, 13. oktober 2020, vklop v živo ob 17. uri
  Webinar: Vlagati DA – toda kako, kdaj in kam?

   

  Program

  Prijava

Različna obdobja življenja prinesejo kup finančnih vprašanj. Zato smo pripravili finančno šolo za vse, ki si želijo bolje upravljati svoje premoženje in biti pri tem proaktivni*.

Na 4 praktičnih delavnicah se bomo ukvarjamo s konkretnimi tematikami vezano na nepremičnine, vlaganje, pokojnine….  kako prenesti premoženje na potomce, sestaviti oporoko, kako plačati čim manj davkov, kako z nepremičnino do dodatne pokojnine, kako do finančne svobode, se osvoboditi dolgov, kako poskrbeti za ostarele starše, pomagati otrokom do osamosvojitve ….

Delavnice so primerne za vse, ki želijo poskrbeti za finančno kondicijo.

*Proaktivni ravnajo spodbudno in odgovorno glede na razpoložljive možnosti (vir: fran.si)

Nove delavnice sledijo v letu 2020.

Ukvarjali se bomo z upravljanjem premoženja in načrtovanjem za varno, stabilno in lepo življenje. Konkretno in direktno!

Strokovnost in etičnost pri podajanju informacij bosta glavno vodilo tega projekta, zato smo k sodelovanju povabili tudi verodostojne sogovornike. Strokovno komisijo gibanja za finančno pismenost , ki bo bedela nad vsebino in izvedbo, sestavljajo:

 • za pravna vprašanja: Nataša Pirc Musar, direktorica odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle;
 • za vprašanja o nepremičninah: Stanka Solar, direktorica družbe Stan nepremičnine;
 • za vprašanja o zavarovanjih: Slovensko zavarovalno združenje
 • za vprašanja o dolgovih: Natalija Zupan, direktorica EOS KSI

Izvedli bomo 4 praktične delavnice. Delavnice so namenjene manjši skupini.

Preverite, kako smo se imeli na prvi delavnici.

NOVO: Webinar: Vlagati DA – toda kako, kam kdaj?

Torek, 13. oktober 2020
Vklop v živo: ob 17. uri
Cena: 40 evrov (vključen DDV)

Program*

1. del: Kako oblikovati portfelj naložb glede na nagnjenost k tveganju?
2. del: Kako vlagati v vzajemne sklade?
3. del: Kako vlagati v delnice ali indeksne sklade?
4. del: Kako varčevati za pokojnino v skladih življenjskega cikla?
5. del: Alternativne naložbe – na kaj paziti?

BONUS: Finančne prevare! Kako jih prepoznati?
BONUS: Davčni nasveti: Kako smo obdavčeni pri naložbah?

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Izpolnite prijavnico
in se nam pridružite na spletnem dogodku 13. oktobra, ob 17. uri.

(Predračun za plačilo vam bomo poslali pred izvedbo dogodka na vaš mail. Poravnati ga morate pred izvedbo. Že vnaprej hvala.)

AKC-01574-K3M1M3 - Prijavnica

  Podatki udeleženca

 • Podatki plačnika

 • Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Dogodek se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni na straneh Časnika Finance in pokroviteljev. Upravljalec podatkov: Časnik Finance, časopisno založništvo d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
 • Po prijavi boste prejeli predračun po elektronski pošti na naslov naveden ob prijavi, rok plačila je 8 delovnih dni. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatske odjave z dogodka! Če ste na dogodek prijavljeni in se ga ne morete udeležiti, je odjava nujna. V primeru, da se želite odjaviti, morate to pisno sporočiti na: marja.milic@finance.si vsaj 14 dni pred dogodkom. V kolikor se ne odjavite, se odjavite prepozno, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
 

Podporniki projekta

EOS KSI

Natalija Zupan, direktorica podjetja EOS KSI

»Osebne finance so zelo pomemben sestavni del našega življenja. Poznavanje osnov in zakonitosti osebnih financ je ključno za vsakega posameznika, saj nas lahko nevednost in nepoznavanje pripeljeta do stresnih položajev. Analize kažejo, da posamezniki, ki so se priučili finančni pismenosti, sprejemajo boljše finančne odločitve in so uspešnejši pri upravljanju denarja kot tisti, ki so brez finančne izobrazbe. V podjetju EOS KSI se srečujemo s posamezniki, ki so zaradi pomanjkljivega znanja osebnih financ zapadli v dolgove. Ker gre za bolečo izkušnjo, pozdravljam in podpiram preventivno delovanje in finančno opismenjevanje odraslih. Ponosna sem, da je EOS KSI del tega projekta in pri njem tudi aktivno sodeluje. Naše poslanstvo ‒ za svet brez dolgov ‒ razumem tudi v smislu preventivnega delovanja, s stalnim izobraževanjem in informiranjem vseh starostnih skupin, da bodo finančne odločitve daljnosežne in odgovorne. Zato je projekt Finančna šola 45+ odlična priložnost za mnoge odrasle, da pridobijo relevantno znanje, ki je prilagojeno njihovim interesom in življenjskem obdobju, saj morda niso sledili vsem spremembam in priložnostim na trgu.«

Stan nepremičnine

Stanka Solar, direktorica Stan nepremičnine

»Pri našem delu se vsak dan srečujemo s primeri, ko nepremičnine sčasoma ljudem postanejo nefunkcionalne – starejši živijo v hišah, ki so jim postale prevelike, mladi ne morejo polno zaživeti, ker imajo premalo prostora ali plačujejo visoko najemnino, čeprav je v družini dovolj premoženja, da bi vsi lahko živeli udobno in brezskrbno. Vzpodbuditi želimo medgeneracijski dialog, ki naj pripelje do tega, da se starejši preselijo v manjša in bolj udobna stanovanja (z dvigalom, parkirišči in infrastrukturo, ter z manjšimi stroški), mlajši pa si morda lahko ob pravočasnem prenosu premoženja s staršev nanje takrat, ko to najbolj potrebujejo, pridobijo dovolj veliko nepremičnino za svojo družino. Neuporabljene nepremičnine, ki so v solasti po dedovanju ali neprodane nepremičnine razvezanih zakoncev lahko takšne težave še poglobijo. Zato vzpodbujamo vse projekte, ki so usmerjeni k finančnem opismenjevanju. V projektu Finančna šola 45+, želimo ljudem svetovati, kako izkoristiti ves potencial, ki ga imajo v svojih nepremičninah.«

Slovensko zavarovalno združenje

Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja

»V Slovenskem zavarovalnem združenju se zavzemamo za sistematično izvajanje finančne pismenostiv Sloveniji. Tako že vrsto let izvajamo številne aktivnosti na tem področju, letos smo izvedli tudiraziskavo finančne pismenosti med odraslimi v Sloveniji. Ta med drugim ugotavlja, da zgolj tretjinavprašanih meni, da so ustrezno poskrbeli za finančno varnost po upokojitvi, v starostni skupini med55 in 65 leti pa zgolj 6 % vprašanih misli, da je njihovo finančno znanje visoko. Prav tako sizavarovalnice, kot ene izmed pomembnejših finančnih institucij, želimo usposobljenih zavarovancev,ki bodo izobraženi za sklepanje kompleksnih zavarovalniških produktov. Tako nas še posebej veseli,da lahko sodelujemo pri jesenski Finančni šoli 45 plus, saj verjamemo, da lahko takšni dogodkipomembno prispevajo k boljši finančni izobraženosti odraslih, s tem pa k njihovi varnejši in stabilnejši finančni prihodnosti.«

Za vsa dodatna vprašanja, želje, pobude
se lahko obrnete na Marjo Milič,
vodjo projekta finančnega opismenjevanja
in odgovorno urednico revije in portala Moje finance
na e-pošto: marja.milic@finance.si
ali po telefonu: 01/30 91 453.