Hvala, ker nas podpirate pri uresničevanju projekta.

Podporniki finančnega opismenjevanja mladih 2023

EOS KSI

»Finančna pismenost je ključnega pomena za vzdržne finance in dolgoročno finančno varnost, a je pri mladih še vedno precej skromna. Finance imajo v našem življenju pomembno vlogo, kako z njimi ravnamo, pa odločilno vpliva na naš življenjski slog. Ne glede na to, koliko denarja ali premoženja imamo, si lahko z doslednim upravljanjem zagotovimo finančno varnost. Pomembno pa je, da začnemo dovolj zgodaj in pravilnega ravnanja z denarjem naučimo že otroke.

Osnovna dejavnost EOS KSI je izterjava zapadlih terjatev. Prav zaradi narave našega dela se močno zavedamo vpliva slabih finančnih odločitev na življenje posameznika.

Zato menimo, da bi moralo biti finančno opismenjevanje mladih, poleg branja, pisanja in računanja, del splošne izobrazbe.

V EOS KSI z velikim veseljem pozdravljamo projekt Finančne šole, saj menimo, da bo mlade opolnomočil za sprejemanje odgovornih in treznih finančnih odločitev.

Ker se zavedamo, da z dobrim finančnim znanjem lažje in z manj tveganja sprejemamo finančne odločitve, uresničujemo naše poslanstvo – za svet brez dolgov – tudi z lastnimi preventivnimi akcijami finančnega opismenjevanja.

Natalija Zupan, direktorica podjetja EOS KSI