Background Image

Častni pokrovitelj projekta Mladi in denar:
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

Hvala, ker nas podpirate pri uresničevanju projekta.

EOS KSI

»Finančna pismenost je danes ena izmed pomembnejših kadrovskih kompetenc, a je pri mladih vseeno še vedno precej skromna. Finance imajo v našem življenju pomembno vlogo, kako z njimi ravnamo, pa odločilno vpliva na naš življenjski slog. Ne glede na to, koliko denarja ali premoženja imamo, si lahko z doslednim upravljanjem zagotovimo finančno varnost. Pomembno pa je, da začnemo dovolj zgodaj, že v mladosti. V EOS KSI, kjer se ukvarjamo z izterjavo zapadlih terjatev, se zato močno zavedamo vpliva minulih finančnih odločitev na sedanjost in prihodnost posameznika. Finančno opismenjevanje mladih po mojem mnenju nujno sodi v osnovno izobrazbo, k branju, pisanju in računanju. Zato v podjetju z velikim veseljem pozdravljamo projekt finančnega opismenjevanja mladih, da bodo pripravljeni sprejeti odgovorne in trezne finančne odločitve. Gre za to, kako bodo pridobivali, upravljali, varčevali, plemenitili in porabljali svoja denarna sredstva. Naše poslanstvo – za svet brez dolgov – uresničujemo s preventivnimi akcijami. Če se posameznik znajde v nezavidljivem položaju in ima finančne težave, zanj poiščemo ustrezen dogovor in načrt odplačila.«

Natalija Zupan, direktorica podjetja EOS KSI

NLB

»Ocena finančne pismenosti med mladimi v Sloveniji je po številnih izvedenih raziskavah še vedno skromna. Čeprav smo v NLB, kjer veliko delamo z mladimi, prepričani, da stanje vendarle ni tako alarmantno, ta problem jemljemo kot resen izziv. Zato je finančno opismenjevanje eden od stebrov našega družbeno odgovornega ravnanja. V NLB imamo ogromno znanja in izkušenj. Naši strokovnjaki delujejo kot mentorji, predavajo na šolah, delavnicah in v naših poslovalnicah ter tako povsem konkretno prispevamo k izboljšanju finančne pismenosti. Še posebej pomembna je ravno med mladimi, ki se čedalje pogosteje podajajo tudi na samostojno podjetniško pot. Na njej se srečujejo z enim najpomembnejših vprašanj: kako uspešno obvladovati osebne in poslovne finance. Zato sta ravno v tem življenjskem obdobju znanje in svetovanje naših posebej usposobljenih strokovnjakov velikega pomena in ena od pomembnih življenjskih popotnic.«

Tanja Ahlin, direktorica Poslovne mreže

Ljubljanska borza

»Ljubljanska borza meni, da je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno prihodnost vsakega posameznika. S finančnimi odločitvami se srečujemo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo in nenazadnje vsakodnevno pri opravljanju nakupov. Ponosni smo, da prispevamo k finančni pismenosti mladih, saj slednja ni le ključna za prihodnost mladih, temveč je po našem mnenju bistvenega pomena tudi za prihodnjo stabilnost kapitalskega trga.«

mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze

Triglav Skladi

»Veseli me, da Triglav Skladi z ekipo revije Moje finance že od samega začetka soustvarjamo projekt finančnega opismenjevanja, ki mladim omogoča pridobivanje koristnih znanj za sprejemanje in načrtovanje pametnih finančnih odločitev. Izbrana aktualna in interaktivno prikazana vsebina mladih ne pušča ravnodušnih, kar je dokaz, da iščejo prave poti in ustrezna znanja, kako si zagotoviti finančna sredstva za prihodnost. Prizadevanja, ki mladim odstirajo zlata pravila za preudarno grajenje finančne prihodnosti in odpirajo vrata v svet naložbenih priložnosti, z veseljem podpiramo.«

Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladi

Ekonomska fakulteta

»Znanje kot eno izmed temeljnih vrednot Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani podpiramo na vseh ravneh. Védenje o osebnih financah je danes vse bolj pomembno za vsakega od nas, še pomembneje pa je, da ga čim prej osvojimo. Tako spoznavamo samega sebe in naše želje za prihodnost ter gradimo svojo osebnost. Tovrstno znanje bo koristilo vsakomur, ne glede na to, kam ga bo zanesla karierna pot in s čim se bo ukvarjal v življenju. Zato z veseljem podpiramo projekt in si želimo čim več podobnih projektov tudi v prihodnje.«

Prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Primorski skladi

»Denar spoznajo otroci že zelo zgodaj, predvsem kot plačilno sredstvo za razne nakupe v trgovinah. Pri odraščanju ga spoznajo še v drugih vlogah, saj je treba denar zaslužiti in ga za večje nakupe tudi privarčevati. Tako prve osnove ravnanja z denarjem otrokom privzgojijo starši. Kasneje pa starši marsikdaj ne posvetijo dovolj pozornosti vzgoji na tem področju in mladi odraščajo brez osnovnih znanj v zvezi z upravljanjem denarja. Zato podpiramo projekt Mladi in denar, ker prostovoljno s pomočjo učiteljev prenaša na mlade znanje, prakso in izkušnje raznih finančnih strokovnjakov, kar je lahko za mlade velik izziv in spodbuda. Tako kot vsaka pravilna vzgoja ima tudi vzgoja mladih pri ravnanju z denarjem dolgoročne pozitivne učinke na celotno gospodarstvo in zadovoljstvo ljudi.«

Dušan Jereb, predsednik uprave Primorski skladi

Združenje bank Slovenije

»Razumevanje in zmožnost upravljanja financ temeljita na znanju in se v našem vsakodnevnem življenju izkazujeta kot izjemno pomembna veščina, ki je med drugim potrebna za vsakodnevne male transakcije, ki jih opravljamo vse od otroških let z nakupi sladoledov pa do konca življenja z odločitvami varčevanja in vlaganja, bodisi zasebno bodisi poslovno. Zaradi tega in tudi, ker postaja izvajanje finančnih transakcij tudi tehnološko čedalje bolj dinamično in dostopno, prek spleta in brez fizičnega otipa denarja, čedalje bolj zgodaj v otroštvu in narekuje čedalje hitrejše sprejemanje odločitev, so različni projekti finančnega opismenjevanja mladih, kakršen je tudi projekt Mladi in denar, še pomembnejši.
Razumevanje in zmožnost upravljanja financ, ki vključujeta zavedanje o finančnih in dandanes tudi s tehnologijo ter s spletnim poslovanjem povezanih pasteh in tveganjih, pomenita orodje, ki ljudem pomaga k ozaveščenim odločitvam, ki pripomorejo k izpolnitvam želja in ciljev, hkrati pa dolgoročno krepita zaupanje med uporabniki in ponudniki finančnih storitev.
Izobraževanje in finančno opismenjevanje so zato članice Združenja bank Slovenije, banke in hranilnice ter lizinške družbe opredelile kot eno izmed najpomembnejših področij delovanja, tako neposredno z izvajanjem dejavnosti izobraževalnega centra združenja kakor tudi s podporo in sodelovanjem v sorodnih projektih, kakršen je projekt Mladi in denar. Zato smo veseli uspeha projekta med mladimi, učitelji in profesorji ter želimo, da bi imel čim širšo podporo pri različnih deležnikih v družbi tudi v prihodnje!«

Stanislava Zadravec Caprirolo, direktor Združenja bank Slovenije

Sava Infond

»Že večkrat se je izkazalo, da je izobraževanje mladih o neki temi dejansko kaskadno izobraževanje vseh generacij. V današnjem svetu, kjer je ponudba finančnih produktov tako rekoč neomejena, je znanje o denarju in finančnih instrumentih nujen del izobrazbe.

Ker se tudi na Infondu že veliko let ukvarjamo z izobraževanjem vlagateljev, se nam zdi potrebno, da podpremo tudi ta vseslovenski projekt, ki bo, upamo, sčasoma postal običajna vsebina šolskega sistema.«

Matjaž Lorenčič, predsednik uprave Sava Infond

Podporniki Poletne finančne šole za najstnike

Podporniki Jesenske finančne šole za najstnike

Podporniki Zimske finančne šole za najstnike