Od leta 2014 do danes smo v sklopu projekta Mlad in denar izobrazili več kot 250 učiteljev iz več kot 150 osnovnih in srednjih šol. Ti so svoje znanje predali več tisoč mladim. Poskrbite, da bo letos vaša šola med njimi!

Na sliki je prva generacija učiteljev iz leta 2014, ko smo prvič zagnali projekt finančnega opismenjevanja Mladi in denar. Učitelji se na petih poglobljenih predavanjih izobrazijo o osnovah osebnih financ, nato pa to znanje prenesejo na svoje učence bodisi prek krožkov Mladi in denar bodisi v okviru predmetov, ki jih poučujejo.

RAVNATELJI! UČITELJI! PROFESORJI!

Če želite svojim učencem ponuditi znanje za življenje, jim olajšati pot v samostojnost, če želite biti drugačni od konkurenčnih šol, potem se prijavite na izobraževanje že 7. generacijo učiteljev za mentorje krožka Mladi in denar.

Program je tudi letos vpisan tudi v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS), ki ga objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prek programa KATIS sprejemamo tudi prijave. Učitelji pa dobijo tudi točke za napredovanje!

Letos udeleženci prejmejo tudi prenovljen priročnik. Od leta 2014, ko smo izdali prvi priročnik, je namreč kar nekaj novosti. Poleg tega z nami sodeluje tudi nekaj novih predavateljev. Zato se lahko izobraževanju ponovno priključijo učitelji in profesorji, ki so predavanja v preteklih letih že obiskovali.