Na bančnem dnevu so najstnike, ki obiskujejo finančno šolo, najbolj pritegnila posojila. Nekateri bi s posojilom kupili tudi bitcoine, vendar »samo zato, da bi predčasno poplačali posojilo«. Hit med mladimi so tudi digitalne banke, nekateri so že njihovi komitenti. Preverili smo, kako bodo v prihodnje sodelovale banke in razne mobilne aplikacije.

Ko se odločamo za posojilo, moramo primerjati ponudbe – smernica je efektivna obrestna mera ali EOM, ki omogoča primerjavo posojil različnih ponudnikov. V EOM so namreč zajeti vsi stroški, ki jih imamo z najetjem posojila. »Edini pogoj je, da med seboj primerjamo posojila istih ročnosti različnih ponudnikov. Ponudbe se med seboj lahko razlikujejo že v uporabljeni metodi štetja dni za obračun obresti,« je mladim že v uvodu povedal Roman Budna, prokurist Sberbank, in poudaril, da se sicer tudi uporabljena metoda štetja dni pokaže v izračunanem EOM. Skladno s Priporočili o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom, ki sta jih izdala Banka Slovenije in Združenje bank Slovenje, smo banke zavezane stranko o uporabi zanjo manj ugodne metode štetja dni na to posebej opozoriti.

»Nevarne so lahko različne akcije – kot je oglaševanje posojila brez stroškov odobritve! Porabniki pogosto kupujemo popust, a pozor, vedno se je treba odločati glede na EOM, naj razne akcije ne zavedejo,« je opozoril Budna. Ob tem se je spomnil tudi svojega primera, ko je pred leti kupoval kuhinjo. »Neki trgovec je oglaševal 50-odstotni popust pri nakupu kuhinje. Ker pa je bila vrsta pri tem trgovcu dolga, sem se odločil, da grem po kuhinjo drugam. Tam sem potem kupil identično kuhinjo celo po malenkost nižji ceni brez popusta, kot je bila pri trgovcu, ki je ponujal polovični popust,« se spominja Budna.

Igrica EOM

Pomembnost EOM so mladi danes spoznali med igrico, v kateri so izbirali ugodnejše posojilo. Na voljo so imeli dva izračuna posojila v znesku 10 tisoč evrov z odplačilno dobo 72 mesecev. Pri prvem je bila akcija brez stroškov odobritve posojila, obrestna mera 10 odstotkov na letni ravni in EOM 10,47 odstotka, pri drugem pa so stroški odobritve znašali 400 evrov, obrestna mera šest odstotkov na letni ravni in EOM 7,70 odstotka. Večina je pravilno odgovorila, da je ponudba z nižjim EOM ugodnejša, ne glede na morebitno akcijo posojila brez stroškov odobritve. S tem smo potrdili, da je EOM edina prava pot za primerjavo posojilnih ponudb.

Posojilo kot naložba?

»Kaj pa, če bi vzel posojilo in denar potem pametno vložil, recimo v bitcoine, ter ga potem hitro odplačal,« je vprašal neki najstnik. Posojila za vlaganje v kriptovalute Budna odsvetuje. Dodaja pa, da če danes nujno potrebujete denar in zato morate vzeti posojilo, hkrati pa veste, da ga boste lahko predčasno odplačali, denimo naslednje leto, se je smiselno poglobiti v amortizacijski načrt posojila in ga primerjati z načrtom drugega posojila. Morda boste ugotovili, da akcija (na primer brez stroškov odobritve) v tem primeru deluje v korist posojilojemalca.

»Kaj pa, če posojila ne odplačaš in prej umreš, ne da bi bil zavarovan za smrt,« je zanimalo drugega najstnika. Če stranka posojila ne odplača pred smrtjo, posojilodajalec posojilne obveznosti prijavi v zapuščinski postopek. Od višine dedne mase je potem odvisno, ali se dedičem splača prevzeti pokojnikove posojilne obveznosti. Pomembno vlogo v tem postopku igra seveda tudi dejstvo, ali je bilo posojilo pokojnika materialno zavarovano.

Posojilo za stvari, ki ohranjajo vrednost

V potrošniški družbi želimo vse in takoj. Posojilo nam pomaga do neke stvari, zato ga je pametno vzeti le za stvari, ki ohranjajo vrednost – to pa načeloma niso počitnice! Posojila ne uporabljamo za tvegane naložbe.

Varnostna rezerva mora biti naš prvi cilj

Varnostno rezervo morate imeti, tudi če najemate posojilo. Ne porabite je denimo kot lastno udeležbo pri najetju posojila. Pogosto stranke z željo, da bi imele čim manjši znesek posojila, v ta namen porabijo varnostno rezervo, če se jim kaj zgodi, pa ostanejo brez finančne zaščite.

Limit na transakcijskem računu ni najboljša varnostna rezerva

Neizkoriščen limit na transakcijskem računu sicer omogoča določeno varnost, vendar se je treba zavedati, da je to ena najdražjih oblik financiranja. »Mesečni strošek porabljenega limita se zdi sicer nizek, ampak tega stroška se večina strank potem precej težko znebi,« opozarja Budna. Mesečni strošek šest tisoč evrov porabljenega limita znaša približno 45 evrov. Če bi želeli limit v celoti poplačati s posojilom, bi ob 12-mesečni odplačilni dobi in petodstotni letni obrestni meri mesečno zanj plačevali kar 514 evrov.

Vroče digitalne banke

Upravljanje osebnega bančnega računa je z digitalno banko prek aplikacije vse bolj enostavno in razširjeno med uporabniki. Prokurist Sberbank Roman Budna je mladim na finančni šoli predstavil najbolj razširjene: Revolut, N26, Monzo, Bunq, mBills in druge. Govoril je tudi o kartici curve, ki združuje več drugih kartic, v aplikaciji pa določimo, s katero v resnici plačamo. V pripravi je še skupna aplikacija slovenskih bank Flik, ki bo omogočila plačila med prijatelji na osnovi telefonske številke ali e-naslova.

Povezava med banko in aplikacijo

Evropska direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) odpira vrata bančnega trga za finteche in druga inovativna podjetja v večini držav EU. »Načrtujemo, da bomo prva banka v Sloveniji, ki bo omogočila avtomatsko povezavo aplikacije Toshl z bančnim računom,« je povedal Budna. Direktivo pozdravlja tudi direktor in soustanovitelj aplikacije Toshl Matic Bitenc. Uporablja jo kar tri milijone ljudi po svetu. »Povprečni uporabniki mesečno privarčujejo okrog 20 odstotkov svojih prihodkov. Na Kitajskem in JV Aziji so še bolj varčni, saj je tam ta delež večji,« je povedal Bitenc in dodal, da je aplikacija že prevedena v deset jezikov.

5 pravil urejenih osebnih financ

  1. Prihodki morajo biti večji od odhodkov.
  2. Premoženje naj bo večje od obveznosti.
  3. Zadolževati se moramo varno.
  4. Brez varčevanja ne bo šlo
  5. Varnost je na prvem mestu

Bistvo je v samonadzoru. Pri naložbah upoštevajte nasvet in ne nosite vseh jajc v eni košari. Pri investiranju preverite stroške, ki so povezani z investicijo, in ne zanemarite davčnih obveznosti. Moč obrestnoobrestnega računa deluje.