Prijava Dobra praksa

Dobra praksa je nagrada revije Medicina danes za najbolj inovativno prakso ali najboljšo iniciativo zdravstvenega tima.

Medicina danes želi s to nagrado počastiti dobre prakse in inovativne pobude timov na področju zdravstva. Radi bi pripomogli k izboljšanju slovenskega zdravstva, k višji kakovosti, k boljšemu sodelovanju v timih in s tem boljši oskrbi bolnikov. Želimo, da se zdravstvo razvija tako v prid bolnikom kot zdravstvenemu osebju. Nagrajeni so lahko tako posamezniki kot timi iz javnega ali zasebnega zdravstvenega sektorja, pa tudi z njimi povezani institucije in podjetja.


S sodelavci strokovne revije Medicina danes vas vljudno prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti. Tako nam boste pomagali, da bomo vse prijave ustrezno evidentirali in enakopravno obravnavali.

Prijavi lahko priložite poljubne dodatne informacije in spremljevalno dokumentacijo. Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: medicina-danes@finance.si.

Za sodelovanje in prijavo se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.