Predstavitev pokrovitelja

logo

SRC Infonet  je podjetje s 25-letno tradicijo aktivnega sodelovanja pri informatizaciji slovenskega zdravstvenega sistema. Povezuje preko 40 strokovnjakov s področja matematike, računalništva in informatike, ki svoje znanje in izkušnje s področja zdravstvene informatike uspešno združujejo s svežimi, originalnimi idejami ter sodobnimi informacijskimi tehnologijami in standardi. Vse to je podjetju omogočilo kontinuirano rast in mu prineslo vodilni položaj med ponudniki programske opreme za zdravstvo v Sloveniji.

Od jeseni leta 2004 smo član skupine SRC. S tem so naše stranke pridobile možnost še celovitejše informacijske rešitve, ki bistveno razširja in nadgrajuje potencial obstoječih zdravstvenih informacijskih sistemov.

Poslanstvo podjetja je:

 • razvoj in uvajanje računalniških informacijskih sistemov v zdravstveni dejavnosti,
 • svetovanje pri razvoju in izgradnji informacijskih sistemov,
 • integracija informacijskih sistemov ter
 • vzdrževanje informacijskih sistemov.

Svoje poslanstvo uresničujemo s pomočjo vrednot, ki so glavno vodilo vseh podjetij v skupini SRC in jih tudi mi z veseljem uveljavljamo pri svojem delu:

 • zadovoljstvo naročnika in končnih uporabnikov,
 • zadovoljstvo zaposlenih,
 • širitev partnerskega sodelovanja ter
 • nenehna rast in razvoj.

Kaj vam ponujamo?

Za vas izvajamo storitve sistemskih analiz, oblikovanja modelov in razvoja programskih rešitev, implementacije celovitih in integriranih informacijskih sistemov ter izobraževanja, svetovanja in podpore uporabnikom. Poleg tega imamo bogate izkušnje z mednarodnimi projekti ter zdravstvenimi sistemi, organizacijami in pravili v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Naše rešitve tako ustrezajo tudi regulativam državnih institucij na tem področju.

Rešitve, ki jih ponujamo, imajo enoten, uporabnikom prijazen grafični vmesnik in so narejene na podlagi sodobnih standardov in tehnologij. V vsakem trenutku omogočajo pooblaščenemu zdravstvenemu osebju dostop do vseh pomembnih podatkov v procesu zdravljenja in na ta način olajšujejo odločitve in izboljšujejo tako kakovost kakor ekonomičnost izvajanja zdravstvenih storitev.

V zadnjem času še posebej veliko pozornosti posvečamo tudi komunikaciji med različnimi subjekti na vseh ravneh izvajanja zdravstvene dejavnosti ter integraciji posameznih programskih rešitev v celovit informacijski sistem tako znotraj posamezne zdravstvene ustanove kakor na nivoju nacionalnega zdravstvenega sistema.

Pri tem si pomagamo z vrednotami, ki so globoko ukoreninjene v edinstveni kulturi podjetja:

 • vsaki stranki biti zaupanja vreden dolgoročen partner,
 • sebi in stranki omogočati nenehno rast in razvoj,
 • zaključiti delo, ko sta zadovoljna stranka in končni uporabnik in
 • zadovoljne stranke ustvarjati z zadovoljnimi zaposlenimi.

Rezultati našega dela pomembno prispevajo k uresničevanju nacionalne strategije razvoja celovitega zdravstvenega informacijskega sistema. Mnoge v njej zapisane smernice smo bodisi v sklopu projekta eZdravje bodisi samostojno oziroma v sodelovanju z različnimi partnerji uspeli preliti v delujoče informacijske rešitve, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev lahko izkoristijo za izboljšanje in povečanje učinkovitosti svojega delovanja ter posledično doseganje višje kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov.