Prednosti sodelovanja v izboru

  • seznanitev z dobrimi praksami kolegov iz drugih proizvodnih podjetij
  • primerjava z drugimi proizvodnimi podjetji na področju uporabe naprednih tehnologij v proizvodnji
  • uredniška predstavitev v medijih Časnika Finance
  • udeležba predstavnikov strokovne ekipe, odgovore za proizvodnjo na sklepnem dogodku izbora
  • mreženje in izmenjava izkušenj z udeleženci sklepnega dogodka izbora

Kako koristi sodelovanja v izboru vidijo finalisti preteklih izborov

Matija Petrin, direktor, odgovoren za področje tehnike v BSH Hišnih aparatih Nazarje:

»Za sodelovanje na izboru Tovarna leta 2020 smo se v BSH odločili zato, da strokovni in tudi širši javnosti predstavimo tehnološko napredne in digitalizirane procese, ki smo jih v zadnjih letih razvili za potrebe povezljivih gospodinjskih aparatov, ki jih proizvajamo v naši tovarni v Nazarjah. Prepričan sem, da bomo s takšnim odprtim pristopom in izmenjavo dobrih praks ter idej v Sloveniji ustvarili dodaten potencial za povezovanje in nadaljnji razvoj industrije ter jo naredili atraktivno predvsem med mladimi, da se bodo odločili za tehnične poklice prihodnosti.«

Marko Šverko, direktor proizvodnega sektorja in prokurist Helle Saturnus Slovenija:

»Izbor Tovarna leta je odlična priložnost za predstavitev dobrih praks in izmenjavo izkušenj med slovenskimi proizvodnimi podjetji na področju naprednih tehnologij, ravnanja z okoljem, razvoja in skrbi za zaposlene Za sodelovanje pri tem projektu smo se odločili z velikim veseljem in zagnanostjo, saj smo želeli najprej oceniti sami sebe in izmeriti naše dosežke na omenjenih področjih, hkrati pa se v pozitivnem duhu primerjati z drugimi podjetji ter poiskati ideje in področja, kjer se lahko še izboljšamo. S sodelovanjem v izboru želimo tudi pohvaliti dosežke naših sodelavcev na vseh področjih in se v javnosti predstaviti kot tehnološko napredno podjetje, ki skrbi za svoje zaposlene in je privlačno tudi za mlade, ki bi se nam v prihodnje želeli pridružiti in z nami soustvarjati. «

Boštjan Stopar, direktor tovarne Intra lightning v Mirnu:

»Pogled od zunaj je vedno dobrodošel. Že povabilo k sodelovanju v izboru Tovarna leta pomeni priznanje stroke, da nam je uspelo vzpostaviti tovarno, ki se lahko meri z najboljšimi, kljub temu da smo v marsičem specifični in težko primerljivi. To je koristno za motivacijo in hkrati potrditev, da smo na pravi poti, kar je še posebej dobrodošlo v času, ko smo zgradili novo tovarno. Obenem pomeni izbor tudi dragoceno promocijo podjetja v slovenskem prostoru.«

Kaan Ozkan, predsednik uprave Revoza:

»Preobrazba Revozove proizvodnje je v zadnjih letih potekala v okviru projekta Digital factory, ki načrtuje več kot 20 aktivnosti na štirih področjih: vzdrževanje 4.0, sledljivost delov in procesa, dobava in proizvodnja v realnem času ter povezano in mobilno delovno okolje. Številke so prepričljive: več kot 700 robotov, 100 AGV, 250 tablic, 200 velikih ekranov z možnostjo brezžične animacije, 200 kamer za spremljanje avtomatiziranega procesa, 1.500 računalnikov in 250 različnih računalniških aplikacij. A ker tehnologije brez ljudi ne pomenijo nič, v Revozu v ospredje postavljamo človeka, torej svoje zaposlene. Tudi zato si želimo svoje izkušnje in dobre prakse deliti z okoljem. Natečaj Financ za tovarno leta je lepa priložnost, da predstavimo svoje dosežke.«

slika

Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn:

»Tovarna leta je za nas priložnost, da razbijemo stereotipne predstave, ki se držijo mlekarstva. Naša osnovna surovina je mleko slovenskih kmetov, bolj naravno in občutljivo sestavino si težko zamislite. Zato rad rečem, da je mlekarna pravzaprav kmetija 4.0: informacijski sistemi nam pomagajo, da v sodobnem proizvodnem obratu, z visoko stopnjo avtomatizacije strokovno podkovani ljudje uresničujejo naše poslanstvo: izdelavo domačih mlečnih izdelkov. Skozi projekt Tovarna leta želimo pokazati, kako inovativno je naše podjetje v živilski panogi. Zanjo veljajo visoke zahteve glede kakovosti in varnosti hrane, Tovarna leta pa je priložnost, da dokažemo odličnost v izpolnjevanju teh zahtev.«

slika

Christof Vollstedt, direktor Henkla Maribor:

»Za obstoj na trgu morajo podjetja nenehno držati korak z razvojem. Naši glavni cilji so zato še večja osredotočenost na potrebe kupcev in uporabnikov, postati še bolj inovativni in agilni ter digitalizirati tako notranje procese kot dejavnosti, povezane s strankami. To pomeni fleksibilnost in dobičkonosnost industrije in s tem večjo konkurenčnost. Industrija 4.0 pomeni integracijo sodobnih informacijskih sistemov in tehnologij ter s tem potencial rasti v celotni vrednostni verigi. Hkrati zahteva nenehno usposabljanje zaposlenih, da se lahko prilagajajo novim tehnologijam. Če želimo ostati konkurenčni tudi v prihodnje, ne smemo reagirati prepozno. Izbor Tovarna leta spodbuja podjetja k izmenjavi znanja in izkušenj na poti do četrte industrijske revolucije.«

Matjaž Čemažar, predsednik uprave družbe Domel Holding, d.d.:

»Za sodelovanje smo se v Domelu odločili, ker v projektu vidimo priložnost za izmenjavo dobrih praks med slovenskimi podjetji. Dodana vrednost projekta je tudi v aktualnosti teme, saj je industrija stopila v tako imenovano četrto industrijsko revolucijo in je širši javnosti treba približati tehnologije v proizvodnji in znanje strokovnih ekip, ki za procese v proizvodnji skrbijo. Naš cilj je predvsem, da se mladim, ki se še odločajo za poklicno pot, in njihovim staršem pokažemo, kako digitalizirane in robotizirane so naše tovarne. In da delo v proizvodnji ponuja veliko priložnosti za razvoj znanj, kompetenc in kariere. «

Jože Colarič, predsednik uprave družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto:

»V Krki razumemo izbor tovarne leta predvsem kot priložnost, da lahko predstavimo rezultat našega tehnološkega razvoja farmacevtske proizvodnje. V obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil – tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul – Notol 2 smo v sodelovanju z uveljavljenimi domačimi in tujimi podjetji z lastnim znanjem in inovativnimi rešitvami dvignili tehnološko raven. S sodobnimi poslovnimi procesi in s konceptom na trg in kupce usmerjene proizvodnje v Krki ustvarjamo okolje, ki vsem generacijam omogoča strokovni razvoj in pripomore k rasti podjetja. «

 

 

 

 Iztok Stanonik, direktor družbe Polycom Škofja Loka d.o.o.:

»S sodelovanjem v izboru za tovarno leta smo v Polycomu pridobili večjo prepoznavnost v slovenskem prostoru, višje zavedanje, da spadamo med visoko inovativna podjetja. Zaradi prepoznavnosti lažje pridobivamo nove kadre, pridobili smo dodatno zaupanje lokalnega okolja in veliko spodbude za vse naše zaposlene. Začetek natečaja je sovpadal z našo selitvijo v nove poslovne prostore. Zavedali smo se, da smo zgradili moderno, sodobno tovarno, ki zajema večino elementov digitalizacije.«