O nagradi

Dobra praksa je nagrada revije Medicina danes za najbolj inovativno prakso ali najboljšo iniciativo zdravstvenega tima. Medicina danes želi s to nagrado počastiti dobre prakse in inovativne pobude timov na področju zdravstva. Radi bi pripomogli k izboljšanju slovenskega zdravstva, k višji kakovosti, k boljšemu sodelovanju v timih in s tem boljši oskrbi bolnikov. Želimo, da se zdravstvo razvija tako v prid bolnikom kot zdravstvenemu osebju. Nagrajeni so lahko tako posamezniki kot timi iz javnega ali zasebnega zdravstvenega sektorja, pa tudi z njimi povezani institucije in podjetja.

Sodelovanje je v zdravstvu ključno merilo, pomembna pa je tudi sposobnost za zmanjšanje napak, zagotavljanje kakovosti, uvajanje novih tehnik, poučevanje drugih, raziskave, razvoj orodij, organizacijo zdravstva, utrditev etičnih standardov, opozarjanje na ranljive skupine ljudi, racionalizacijo finančnih sredstev. Vse to so pomembni parametri pri ocenjevanju najboljše letošnje dobre prakse v zdravstvu.

GUMBI DP_260x85Praksa ali pobuda je lahko zgolj v fazi načrtovanja, a komisija bo ugotovila,  kako se je uveljavila ta pobuda in kakšni so njeni rezultati v zadnjem letu. Prijavljene prakse ali iniciative bo pregledala, razvrstila in o najboljši odločala strokovna komisija, v kateri so medicinski strokovnjaki iz klinične prakse in predstavniki uredništva Medicine danes.

 

GUMBI DP_260x852Zmagovalni zdravstveni tim bo prejel priznanje dobra praksa 2019, ki bo podeljeno 10. decembra 2020 v Ljubljani, na slavnostni prireditvi revije Medicina danes. O vseh prijavljenih praksah in iniciativah bomo poročali v Medicini danes, zmagovalni tim pa bo predstavljen ekskluzivno.

 

GUMBI DP_260x853Prijave na natečaj bomo predidoma zbirali do junija 2020. Prijavnico lahko izpolnete elektronsko ali nam jo v tiskani obliki pošljete na naslov Časnik Finance, strokovna revija Medicina danes, ZA RAZPIS DOBRA PRAKSA 2019, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

[button href=”http://www.dobra-praksa.si/prijava/” size=”large” color=”#008188″ textcolor=”#ffffff”]PRIJAVA DOBRA PRAKSA 2019 >>[/button]

Namen projekta je v zdravstvenih timih spodbujati pravi timski duh, kolegialnost, dobro komunikcijo, inovativnost in nove ideje.